"เปลี่ยนประเทศ
ด้วยการพูดถึงปัญหา

ให้ความเดือดร้อน
กลายเป็นโอกาส "

พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์

หัวหน้าพรรคเปลี่ยน

"เปลี่ยนเพื่อ อนาคต เปลี่ยนได้ ถ้ากล้าพอ"
"พรรคเล็กที่ใหญ่ที่สุด"
"เปลี่ยนปัญหาเป็นโอกาส"
"อยากเปลี่ยนประเทศต้องใช้นอท"

3 นโยบายหลักพรรค

01

02

03

หวยโอกาส สร้างเศรษฐี 2 ทาง

ส่งลูกหลานกลับบ้านด้วยงานออนไลน์

เปลี่ยนชีวิตคนกลางคืนและอาชีพอิสระด้วยโอกาสการทำมาหากินที่เท่าเทียม

ข่าวสารพรรค

กิจกรรมพรรค

Group 37908-desktop
Scroll to Top